Khoảng 2 Kết quả với từ khóa ' virut zika '

  • Biện pháp phòng tránh virut Zika

    Trong một lần muỗi “ăn”, chúng có thể hút đến 4-5 người. Chính vì vậy mà tốc độ lây truyền của bệnh do virut Zika thật đáng báo động.

  • Các biện pháp phòng chống bệnh do virut Zika

    Hiện nay bệnh do virut Zika chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như thuốc đặc trị. Do đó, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là diệt lăng quăng, phòng chống muỗi và diệt muỗi.

các công trình đã thi công